När man bedriver Enskild Firma och vill ta ut lön så gör du egentligen ett eget uttag ur din firma. Ett aktiebolag kan dela ut vinst till aktieägarna genom utdelning. Vad behöver man tänka på som aktieägare? Som aktieägare har du massor av rättigheter men nästan inga skyldigheter. Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet. Detta ska du tänka på samt ta reda på innan du köper ett aktiebolag som bedriver verksamhet. A-aktie. I regel har en A-aktie högre röstvärde än en B-aktie, som högst får skillnaden i röstvärde vara 1/10. Ägarna beskattas för den lön och eventuell utdelning man väljer att ta ut. Kort och gott kan man ... Hur mycket vi betalar för ditt bolag är helt beroende på hur det ”ser ut”. Ta ut 50 000 kr skattefritt ur ... storlek och därmed plocka ut 50 000 kr skattefritt. Ett aktiebolag kan dela ut vinst till aktieägarna genom utdelning. Om man vill avveckla ett AB (inga skulder i bolaget) vad händer med det insatta aktiekapitalet på 50 000 SEK som man satt in i början? Får man tillbaka hela aktiekapitalet då man inte har skulder i bolaget? Däremot kan det vara problem om man inte kan ta ut den lön man förväntat sig. Att arbeta fulltid med sitt företag och inte kunna ta tillräcklig lön för sin försörjning, kan få tråkiga konsekvenser. Om man t ex har personalkostnader för att ta fram en viss vara, lär det ju ändå bli uttagsmoms om man tar ut varan för privat bruk. Fast detta gäller ju uttag från EF, t ex för att använda för att bilda ett AB. Begränsningen till ett öre är när man skapar stiftar bolaget i Verksamt.se. Däremot går det bra att ha ett lägre kvotvärde när man t ex gör nedskrivning av aktiekapitalet (eller om man stiftar bolaget genom att skicka in papperblanketter). Har du bra avkastning så kan du istället för lön ta ut pengarna som aktieutdelning via 3:12-reglerna (155 650kr för 2014) och får då betala 20% skatt. Dvs, vinstskatt + aktieutdelningskatt kan bli lägre än att ta ut pengarna som lön … Beslutet får dock inte innebära att rätten till utdelning inträder senare än för räkenskapsåret efter det år då ökningen av aktiekapitalet har registrerats. Utdelning på nya aktier får inte betalas ut förrän ökningen av aktiekapitalet har registrerats. Alltså, aktiekapitalet behöver inte sitta på nåt särskilt konto, utan det är ju pengar som används i driften av bolaget, och eftersom man vanligen har 1930 som sitt vanliga företagskonto, så bör du se till så det är där dom hamnar till sist. Man får bara ta ut en kostnad på en skriftlig påminnelse om man har avtalat detta i samband med att avtalet ingåtts. Max kostnaden för en påminnelse är i dag 60 kr. Din son kan ta över ditt s.k. ingångsvärde 400 000 kr som anskaffningskostnad för aktierna. Om han sedan säljer aktierna för 1 kr gör han en kapitalförlust på 266 665 kr, som kan kvittas mot annan kapitalvinst. Man får vara lite försiktig med lån från aktiekapitalet. Styrelsen är personligt ansvarig för att aktiekapitalet är intakt. Dessutom är det så att om aktiekapitalet understiger 50 tkr, ja då ska kontrollbalansräkning göras och bolaget är generellt konkursmässigt. Kapitalet knyts närmare bolaget eftersom aktiekapitalet är bundet eget kapital som inte får delas ut. För att få ner kursen på bolagets aktier till en attraktivare nivå. Inför kommande bokslut ser det ut som att bolaget kommer att göra ett resultat på ca -150.000kr. Då aktiekapitalet är 100.000kr innebär det att mer än halva aktiekapitalet är förbrukat. ... Konsultkostnader får man se på vad det kan vara. Får man inte gehör och man bedömer att risken ändå är stor för obestånd, gissar jag att man får avgå ur styrelsen om man vill undvika ansvar. Men ta inte detta som juridiska råd, det är riktigt inte min avdelning. -Vill man inte ta ut mer än brytpunkten (dvs 426000 före skatt) så finns inget skäl att göra det på annat sätt än som lön. Dvs man kan ha en vinst i firman på 426’x1.29=554000 innan man bör fundera på konvertering för att kunna göra utdelning. Inget tillstånd krävs för beslut att minska reservfonden för att täcka förlust eller för att öka aktiekapitalet genom fond- eller nyemission. Det personliga ansvaret för företagets skulder är också i normalfallet begränsat till aktiekapitalet. Inga emissionsbeslut får fattas ... omedelbart ökar aktiekapitalet. I Aktiebolag får förlusterna inte får vara större än 50 % av det insatta aktiekapitalet. Om du misstänker att aktiekapitalet är förbrukat till mer än hälften, ... upp så att man får en verklig bild av hur det ser ut just då.