Det är viktigt att nivån på trampklacken är rätt inställd så att plantorna får rätt planteringsdjup. Torvklumpen får efter plantering aldrig vara synlig, och det är alltid bättre att plantera för djupt än för grunt.  Det är att planteringen görs på det färska hygget som är viktigt. Därför är kanske "Plantering på färska hyggen utan markberedning", ett mer korrekt uttryck än grönrisplantering. Att plantera en häck är inte svårt, men det är mycket att tänka på. En grön häck ger ett mjukt och vänligt intryck mot gatan, samtidigt som … Om hygget inte är för stenigt, brant eller blött är det alltid bäst att markbereda. Lyssna på råd från skogsinspektorn och se till att få en bra markberedning. Plantera inte omedelbart efter markberedningen, låt det lägga sig, men vänta inte för länge så att … Det är inte säkert att det är nödvändigt med någon beskärning, men om det ska utföras så är det under sommaren och hösten som det är bäst läge för beskärning. Toppen på granen ska däremot aldrig kapas, men annars kan du beskära ganska fritt för att nå en önskvärd form på din gran.  Undvik normalt att plantera under högsommaren då plantorna kan torka. Höstplantering från augusti tills det tjälar går bra förutsatt att plantorna är väl invintrade." För mera detaljer läs under länkarna medan.  Bäst skörd blir det om du odlar där det är lugnt, varmt och soligt. Plantera med ett inbördes avstånd av 30-40 centimeter och ett radavstånd på minst det dubbla. Täck inte plantornas ”hjärta” med jord, då kan de få svårt att skjuta i höjden. Verktyget Röjningsklockan ger rekommendationer när det är lämpligast att röja med hänsyn till insektsskador. Rekommendationerna är dock inte lagkrav ( läs mer om röjning och lagen ). Exempel från Röjningsklockan , här handlar det om grövre gran i …  Ofta är det bäst att plantera på våren, när marken har blivit något uppvärmd. I områden där det brukar bli försommartorka är det bättre att plantera på hösten. I områden där det brukar bli försommartorka är det bättre att plantera på hösten. Bäst skörd blir det om du odlar där det är lugnt, varmt och soligt. Plantera med ett inbördes avstånd av 30-40 centimeter och ett radavstånd på minst det dubbla. Täck inte plantornas ”hjärta” med jord, då kan de få svårt att skjuta i höjden. Om hygget inte är för stenigt, brant eller blött är det alltid bäst att markbereda. Lyssna på råd från skogsinspektorn och se till att få en bra markberedning. Plantera inte omedelbart efter markberedningen, låt det lägga sig, men vänta inte för länge så att … Det är mycket viktigt att granen inte planteras djupare än vad den satt i sin behållare. Den får inte få jord upp på stammen eftersom den då kan rutna. Om granen står i kruka tar du av krukan och placerar den mitt i gropen. Verktyget Röjningsklockan ger rekommendationer när det är lämpligast att röja med hänsyn till insektsskador. Rekommendationerna är dock inte lagkrav ( läs mer om röjning och lagen ). Exempel från Röjningsklockan , här handlar det om grövre gran i … Ofta är det bäst att plantera på våren, när marken har blivit något uppvärmd. I områden där det brukar bli försommartorka är det bättre att plantera på hösten. I områden där det brukar bli försommartorka är det bättre att plantera på hösten. Ur miljösynpunkt är det bäst att välja en gran från närområdet. Många av våra julgranar importeras från Danmark, vilket ger miljöbelastande transporter i onödan. Numera kan man även hitta julgranar odlade ekologiskt utan gifter. Jag tycker det är jättebra att täcka runt blåbärsbuskarna med tidningar eller väv för att skydda rötterna. Bäst trivs buskarna i soligt läge. Blåbär producerar mer bär om den beskärs lite varje år när busken etablerat sig. Ta bort en eller ett par gamla grenar varje år. Det finns en stor glädje i att så och följa plantorna när de växer upp, du känner att du är medskapare till nytt liv och därför fungerar frösådd också som lyckopiller. Det är helt enkelt lite grand som att odla sin själ. När det gäller gravar, är det enklast att ta med färdiga plantor, för direktsådd tar ändå en tid att utvecklas till blommande växter. En del puts med att avslägsna vissna blommor och fröställningar behövs för att sommarblommorna ska blomma länge, liksom vattning och gödning, förstås. Börja tidigt på året, senast i slutet av februari, men gärna redan i januari, så blomningen kommer i gång i början - mitten på juni, när det är dags att plantera ut dem. Om man blötlägger fröet först ett par dygn så gror det snabbare. Har det någon betydelse? När är bästa tid att sätta i ... Plantera ingen granhäck! ... när det är dags att plantera ut ... och ser till att det är en god ... bäst för de vanliga zonalpelargonerna. Däremot är det större chans att lyckas med ... gror bäst i rumstemperatur (ca 20 grader). När bladen ... för nattfrost är över. Vissa anser att man bara ska plantera på våren, ... Tänk på vad som blir bäst på 70 ... Plantering av både gran och tall på samma hygge är vanligt. Att plantera blåbärsbuskar. ... Buskarna ger bäst skörd om det finns flera sorter i planteringen. Den är mycket härdig och trivs bäst ute i den friska luften, ... Hackvaxteronline.se säljer gran som ... Hur många plantor ska jag plantera? Vid föryngring av gran i södra Sverige är det främst ... uppfyller kriterierna för ståndorten bäst. ... Samtidigt ska plantan vara lätt att plantera