Överenskommelse om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017-2018 (PDF, nytt fönster) Frågor och svar om 2017-2018 års överenskommelse inom sjukskrivning och rehabilitering (PDF, nytt fönster) I januari börjar nya rekommendationer gälla för sjukskrivning i psykiska diagnoser. Den största förändringen i beslutsstödet är att läkare bör undvika sjukskrivning – eller sjukskriva patienter på deltid – i högre utsträckning än tidigare. Nya regler för sjukskrivning för studenter. 1 juli 2018 Förtydligande om sondmatning efter HFD-dom. 27 juni 2018 Fokus krävs för låg och stabil sjukfrånvaro. 8 juni 2018 Försäkringskassan bjuder in Arbetsförmedlingen till ett … För flera diagnoser, som exempelvis lindrig förstagångsdepression, rekommenderas nu att sjukskrivning bör undvikas, alternativt att patienten sjukskrivs på deltid. – Förhoppningen är att rätt person får rätt sjukskrivning. Försäkringskassans utgifter för socialförsäkringen beräknas bli 219 miljarder kronor 2018. Utgifterna förväntas sedan öka till 224 miljarder kronor år 2021. Det visar Försäkringskassans senaste utgiftsprognos för åren 2018–2021 som … Nu har riksdagen beslutat om nya reg­ler om aktiva åtgärder och lönekartläggning i diskrimineringslagen. De nya reglerna börjar gälla 1 januari 2017 och syftet är att motverka diskriminering inom arbetsliv och utbildning. Här kan du söka i Socialstyrelsens rekommendationer för sjukskrivning utifrån sjukdomar och tillstånd. Rekommendationerna är inte regler, utan vägledning. Bedömningen av en persons arbetsförmåga ska alltid vara individuell och utgå ifrån individens unika förutsättningar. Lagen om arbetslöshetsförsäkringen är omfattar både vanliga löntagare och företagare. Det finns ett antal kriterier som måste uppfyllas för att du som arbetslös skall kunna erhålla a-kassa. Här sammanfattar vi alla olika a-kasseregler och villkor som regler vem som kan få ersättning. Blir utförsäkrad enl dagens regler mitten på feb 2016. Kronisk värk fibromyalgi adhd o posttraumatisk stresssyndrom som nu ska behandlas aggressivt m kbt på vuxenpsyk, även adhd-skola (typ). Hoppas detta betyder att kommande år m de nya sjreglerna, att jag beviljas ytterligare sjuksskrivning .. Publicerad 24 apr 2017 15:05. ... – Dels handlar det att titta på om det är rätt med sjukskrivning eller ej för den här enskilde personen. Ska läkare fortsätta att sjukskriva eller ska läkare säga: nej, jag tror inte att sjukskrivning är bra för dig, säger Ann-Marie Begler. Status för de nya reglerna. Nu börjar reglerna som gäller från 2017-01-01 bli färdiga. Nedan ser ni hur allt ligger till: Regler för mondioring (se i högerspalten), finns nu publicerade på vår hemsida. Dessa regler kommer inte att finnas till försäljning. Utbildningsplikt för nyanlända med kort utbildning. De nya reglerna innebär bland annat att nyanlända med kort utbildning, som inte bedöms kunna matchas mot arbete, i huvudsak ska ta del av utbildningsinsatser i form av sfi, samhällsorientering och vuxenutbildning. Riksbanken har fastställt referensräntan till -0,5 procent för perioden 1 juli – 31 december 2018. Räntan är därmed oförändrad sedan den 1 juli 2016. Referensräntan ligger bland annat till … Nya regler för att motverka långa sjukskrivningar PeopleProvide > Uncategorized > Nya regler för att motverka långa sjukskrivningar Långa sjukskrivningar har ökat betydligt de betydligt de senaste åren . 2017-05-11 20:10. Sjukskrivning är egentligen mer en fråga om graden av arbetsoförmåga än om sjukdomen i sig. FK:s egna läkare vet nog ganska lite om patientens arbetssituation om de sitter på en myndighet, så det är nog ingen lösning. Se till att få en fungerande arbetsmedicinsk bedömning i stället. Från den 1 mars gäller nya regler för sjukskrivning och ett nytt läkarintyg. De läkare som sjukskriver längre än vad Socialstyrelsen rekommenderar måste motivera detta i intyget. Nya regler för sjukskrivning från 1 juli. ... Ds 2017:9. Föregående Nästa . Publicerat 5 september 2018 Information om skatteupplägg. En särskild utredare ser nu över möjligheterna att införa en skyldighet för bland annat skatterådgivare att informera Skatteverket om skatteupplägg. Kritikerna varnar dock för minskad insyn - och för att kulturmiljöer kan förstöras. Riksdagen klubbade regeringens förslag förra veckan - och de nya reglerna börjar alltså gälla idag den 1 juni. Nya regler för representation 2017 – pröva våra uppdaterade räknesnurror! Nu har de nya representationsreglerna trätt i kraft. Att räkna rätt kan vara klurigt, men med våra räknesnurror kan du snabbt och enkelt få fram det maximala avdraget för både moms och inkomstskatt. Du är här: Browse: Hem ∼ 2015 ∼ september ∼ Nya regler när utförsäkringarna stoppas. Accountor guidar dig till de nya reglerna för representation som trädde i kraft 1 januari 2017. Vad är avdragsgillt? Räkneexempel och repetition. Stockholm den 15 juni 2017 Annika Strandhäll Kjell Rempler (Socialdepartementet) ... Den nya bestämmelsen i 30 kap. 6 § ska tillämpas även i fråga om ... Sjukskrivning med psykiatriska diagnoser har ökat kraftigt under de Övergripande principer för sjukskrivning. En uppsättning rekommendationer för bedömning av arbetsförmåga för olika diagnoser. Rekommendationerna i beslutsstödet är vägledande och kan hjälpa läkarna att tala med patienterna om sjukskrivning. Regler för inkomstbaserade arbetslöshetsersättningen I Sverige sköter de olika a-kassorna utbetalningarna av såväl grundbelopp som inkomstbaserad a-kasseersättning. Här kan du läsa om vilka riktlinjer som gäller, nationellt och regionalt, för sjukskrivning, och hur läkarintyg eller utlåtande ska skrivas och skickas. Socialstyrelsen värnar hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg. Vi verkar för en god vård och omsorg genom att styra med regler, kunskap och statsbidrag, och genom att göra uppföljningar och utvärderingar. Sjukskrivning. Foto: Ulf Palm. Visa bildtext Dölj bildtext. ... Det är ett krav för att få sjuklön från och med åttonde dagen. Timvikarie och sjuk. ... För timvikarier som inte får sjuklön från arbetsgivare tillämpar Försäkringskassan samma regler som för … För att göra din upplevelse av vår sajt så bra som möjligt använder vi cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att … Miljarder till socialförsäkringarna i regeringens höstbudget. I budgetpropositionen för 2017 satsar regeringen stort på att stärka de gemensamma försäkringarna genom satsningar på 2 miljarder fram till 2018. Överenskommelse om sjukskrivning och rehabilitering 2017-2018. ... Syftet är att skapa nya elektroniska lösningar för Försäkringskassans förmåner och möjlighet till elektronisk ärendekommunikation mellan hälso- och sjukvården och Försäkringskassan. Vi försöker reda ut vad alla nya regler hos Försäkringskassan innebär. Försäkringskassans nya regler har varit föremål för annonskampanjer och uppmärksamhet i media. Publicerat 12 april 2018 i kategorin Notiser Nya regler för sjukskrivning från 1 juli.