8: Vilken är den största fördelen med att använda retardbromsen så mycket som möjligt? Motorslitaget minskar avsevärt Bränsleförbrukningen minskar avsevärt Fördelen med det här slitstålet som Bra samarbete Hur livslängden är jämfört med tidigare slitstål har han svårt att sia om ännu. Likaså kostnaderna på sikt. Vi passade på att köpa en extra omgång slitstål i samband med att vi bytte. På frågan om förarna kände att det är litet utrymme mellan räcket och vägen svarade förarna att man upplever det som trångt det är för mycket räcken det går inte att komma av. Viltstängsel Diskussionen vittnade om att viltstängsel ger förarna en trygghet. 8: Vilken är den största fördelen med att använda retardbromsen så mycket som möjligt? ... köra om det är mycket stressande att känna ... för att hinna med så många omkörningar som möjligt. 8: Vilken är den största fördelen med att använda retardbromsen så mycket som möjligt? Motorslitaget minskar avsevärt Bränsleförbrukningen minskar avsevärt Fördelen med det här slitstålet som Bra samarbete Hur livslängden är jämfört med tidigare slitstål har han svårt att sia om ännu. Likaså kostnaderna på sikt. Vi passade på att köpa en extra omgång slitstål i samband med att vi bytte. På frågan om förarna kände att det är litet utrymme mellan räcket och vägen svarade förarna att man upplever det som trångt det är för mycket räcken det går inte att komma av. Viltstängsel Diskussionen vittnade om att viltstängsel ger förarna en trygghet.